Putovní pohár VŘSR – Memoriál V. I. Lenina 2017

234